Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dijous, 18 de gener

Concurs-oposició lliure de dues places d'AGENT de la Policia Local: Resultats proves català, entrevista personal i valoració de mèrits.

13 de juliol de 2017


Data pub. oficial:13 de juliol de 2017


Descripció

S'adjunten els arxius amb els resultats corresponents a la prova 4: Prova de català nivell B, prova 5: Entrevista personal, així com la fase de la valoració de mèrits de la documentació aportada pels aspirants tal i com s'estableix a les bases de la convocatòria.

 

 

Vistes les puntuacions obtingudes en les 5 primeres proves i la valoració de mèrits, es convoca als dos aspirants que han tingut major puntuació per a passar el 6e. exercici: Psicotècnic. Els aspirants seran avisats del dia, hora i lloc on es realitzarà la prova psicotècnica.

  

En el supòsit que algun dels aspirants no superi la prova psicotècnica, es cridarà a la persona aspirant següent, per ordre de puntuació descendent, perquè la faci.

 

Les persones aspirants que hagin superat la prova psicotècnica seran cridats per fer el 7è. exercici de la fase d’oposició, consistent en un reconeixement mèdic, d’acord amb el disposat a la base vuitena de la convocatòria, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a l’annex III de la convocatòria.

 

 La resta dels aspirants passaran a formar part de la borsa de treball per a cobrir les necessitats que tingui l’Ajuntament d’agents interins per a la realització de substitucions de baixes, permisos i llicències, cridant-se als aspirants en funció de l’ordre en què han quedat en el procés selectiu tal i com es disposa en el punt tretze de les bases de la convocatòria.

Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica