Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
diumenge, 25 de febrer

Convocatòria del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició per a la creació d’una Borsa de Treball d’arquitecte/a tècnic/a per a cobrir les necessitats de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

13 de febrer de 2018


Data pub. oficial:13 de febrer de 2018


Descripció

 

Aquí trobareu entre d'altres, l’anunci del DOGC sobre convocatòria de procés selectiu d’una Borsa de Treball d’Arquitecte/a Tècnic/a, grup A, subgrup A2.

 

El període de presentació de les sol·licituds és del 14 de febrer fins el 5 de març de 2018:

 

Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (de forma preferent) o presentant en el registre general de l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la Casa Consistorial, Pl. de la Vila, 1, de forma personal (de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores) o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per poder prendre part en el procés selectiu, juntament amb la instància i segons les bases de la convocatòria en l’apartat 4, s’han de presentar els següents documents:

 

    • Document nacional d’identitat.
    • Titulació exigida.
    • Per quedar exempt de la prova de Català, documentació acreditativa d’estar en possessió dels coneixements de llengua catalana del nivell C.
    • Currículum Vitae.
    • Documents, originals o degudament compulsats, acreditatius dels mèrits: Experiència professional i cursos de formació.

 

Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica