Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
dissabte, 29 d'abril

 

Rètol d´entrada       

 

Horts municipals a Boada Vell

 

El projecte de creació d'una zona d'horts a Boada Vell es basa en la transformació d'una zona d'equipaments de titularitat municipal, sense ús públic, per un conjunt de parcel·les d'uns 60 m2 que els usuaris adjudicataris podran conrear pel seu autoconsum amb els objectius principals d'integració paisatgística, complir una funció social i preservar la cultura agrícola.

Els horts estan situats a dos camps annexes a la masia de Boada Vell, a l' avinguda del Camí Reial (davant del parc de l'Hostal del Fum).

 

Les condicions i normes d'ús que regularan l'ús de les parcel·les, es poden consultar al Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús temporal de parcel·les d’horts al domini públic, aprovat en el Ple de 28 de maig de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), el 28 d’agost, la seva aprovació definitiva.

 

A la primera convocatòria, publicada en el BOP de l'1 de setembre de 2015, es van adjudicar 50 parcel.les d'hort lúdic i 2 parcel.les a entitats del municipi. A la segona convocatòria, publicada en el BOP del 3 de febrer de 2016 es van adjudicar 17 parcel.les més.

 

El 16 de juny de 2016 ha sortit publicada al BOP la tercera convocatòria relativa a l'adjudicació de les llicències d'ús temporal de 12 parcel.les dels horts municipals a Boada Vell i ja disposem del resultat del sorteig públic, celebrat el 7 de juliol.

 

Els interessats han de complir amb les següents condicions:

a) Ser persona física, major d'edat.

b) No conviure amb cap altre usuari d'un hort municipal. En aquest sentit, només es podrà presentar una sol.licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.

c) Estar domiciliat a Palau-solità i Plegamans, figurant al Padró municipal com a resident amb una antiguitat mínima d'un any a la presentació de la sol.licitud.

d) No disposar, a títol de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu.

 

La concessió de les parcel·les és per tres anys, prorrogables per un any més a petició de l'adjudicatari.

 

Els adjudicataris de les parcel.les d'horts quedaran obligats a satisfer una taxa anual de 40 € establerta per l'Ordenança fiscal núm. 17 i una fiança de 50 € per cobrir possibles danys o desperfectes, si es dóna el cas, i que es retornarà a la finalització del termini de la llicència.

 

Una de les obligacions que estableix el Reglament és utilitzar el sistema de reg per goteig. L'Ajuntament instal.larà la xarxa de distribució de reg fins a l'entrada de cada parcel.la, punt a partir del qual l'hortolà serà responsable d'instal.lar els tubs segons els conreus que disposi.  

 

 

Horts escolars

L’hort escolar ha esdevingut una bona eina educativa en els centres escolars. Ja fa temps que alguns centres per iniciativa pròpia van habilitar un espai per fer un hort amb els alumnes dins les activitats pròpies d’algunes de les seves assignatures. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha ajudat impulsant accions formatives per a professorat o acondicionant la terra a prinicipi de curs.